18.6.2024

Hledáme posily do našeho týmu

13.5.2024
Zrušení PP poliklinika Prosek

Dnes se ruší linka Praha - poliklinika Prosek. 

Zákazníkům se omlouváme.

5 důvodů, proč ryby od nás:

 • Přinášíme chutnou rybu za dobrou cenu
 • Jsme rodinná společnost založená na tradicích
 • Jsme odborníky v oblasti ryb
 • Základem všech produktů je kvalitní zpracování ryb
 • Pestrost a zpracování výrobků uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka

Platební podmínky

PLATEBNÍ PODMÍNKY, EXPEDIČNÍ LHŮTY A PŘEPRAVNÉ

Dodací lhůta je sdělena zákazníkovi po kompletaci objednávky. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.

REKLAMACE

 1. Převzetím zboží a uhrazením daňového dokladu odběratel potvrzuje, že zboží zkontroloval, a že jej převzal mechanicky nepoškozené.

 2. Případné reklamace budou vyřízeny s „Reklamačním řádem“ internetového obchodu diana-ryby.cz a právním řádem platným v ČR.

 3. „Reklamační řád“ internetového obchodu diana-ryby.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník souhlasí s tím, že od návrhu kupní smlouvy, která je uzavřena na základě těchto Obchodním podmínek, je oprávněn odstoupit pouze tehdy, pokud nebyl ani do tří pracovních dnů po objednání vyrozuměn o dodání zboží.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMĚNU CENY

 1. Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

 2. Zboží není skladem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny diana-ryby.cz, nebylo-li v konkrétním případu prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Odběratel je povinen si převzetí zboží prohlédnout, zda nemá zjevné vady. Při zjištění vad je odběratel povinen tyto ihned při převzetí dodavateli oznámit, to znamená vady označit a popsat do dodacího listu a zboží vrátit zpět řidiči dodavatele, který vrácení reklamovaného a existenci vad potvrdí svým podpisem. Za zjevné vady se považuje:

  a) nekvalitní zboží
  b) scházející množství oproti dodacímu listu
  c) dodání jiného než objednaného zboží nebo
  d) mechanické poškození zboží při přepravě.

  Vady je odběratel povinen reklamovat ihned po jejich zjištění a v záruční době zboží.

 2. Oznámení vady potravinářského zboží je odběratel povinen učinit nejpozději den následující po dodání, jinak právo na uplatnění reklamace zaniká.

 3. Při reklamaci je odběratel povinen uvést:

  a) Číslo dokladu
  b) Druh reklamovaného zboží
  c) Množství reklamovaného zboží
  d) Důvod reklamace
  e) Datum dodání reklamovaného zboží

 4. Odběratel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit.

 5. Odběratel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě způsobené nevhodným obalem je odpovědný odběratel.

 6. Dodavatel neodpovídá za vady:

  a) pokud vadu zboží odběratel způsobil sám nevhodným skladováním či použitím
  b) pokud odběratel před převzetím zboží o vadě zboží věděl
  c) pokud reklamace odběratele odporuje povaze zboží, zejména pokud jde o rychle se kazící věc
  d) vzniklé v záruční době v důsledku nesprávného použití nebo po uplynutí doby životnosti

 7. Dodavatel vyřídí reklamaci do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace odběratelem.